BÀI VIẾT MỚI NHẤT

07/11/2023

CV 2127-QD-SGD về việc cấp chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục 2023

CV 2127-QD-SGD về việc cấp chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục 2023

Xem thêm
CV 3036 2023 khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân tổ chức đối với 4 dịch vụ công cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, y tế công và giáo dục công
10/10/2023

CV 3036 2023 khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân tổ chức đối với 4 dịch vụ công cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, y tế công và giáo dục công

CV 3036 2023 khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân tổ chức đối với 4 dịch vụ công cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, y tế công và giáo dục công

Xem thêm
CV 3654 phổ cập bộ nhận diện ngày chuyển đôi số Quốc gia năm 2023
10/10/2023

CV 3654 phổ cập bộ nhận diện ngày chuyển đôi số Quốc gia năm 2023

CV 3654 phổ cập bộ nhận diện ngày chuyển đôi số Quốc gia năm 2023

Xem thêm
CV 580 PGD - Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch trong trường học.
10/10/2023

CV 580 PGD - Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch trong trường học.

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch trong trường học. CV 580 PGD - Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch trong trường học.

Xem thêm
CV 558PGDĐT Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
04/10/2023

CV 558PGDĐT Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

CV 558PGDĐT Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Xem thêm
CV thực hiện nhiệm vụ GDTC, hoạt động TT và Y tế trường học năm học 2023-2024.pdf
29/09/2023

CV thực hiện nhiệm vụ GDTC, hoạt động TT và Y tế trường học năm học 2023-2024.pdf

CV thực hiện nhiệm vụ GDTC, hoạt động TT và Y tế trường học năm học 2023-2024.pdf

Xem thêm
CV thi ảnh về CB,CC,VC,NLĐ thực hiện Quy tắc ứng xử năm 2023
29/09/2023

CV thi ảnh về CB,CC,VC,NLĐ thực hiện Quy tắc ứng xử năm 2023

CV thi ảnh về CB,CC,VC,NLĐ thực hiện Quy tắc ứng xử năm 2023

Xem thêm
Kế hoạch số 257
26/09/2023

Kế hoạch số 257

Kế hoạch số 257

Xem thêm
CV 377- Tuyên truyền phổ biến GDPL các trường học.
18/09/2023

CV 377- Tuyên truyền phổ biến GDPL các trường học.

CV 377- Tuyên truyền phổ biến GDPL các trường học.pdf

Xem thêm
487 Hướng dẫn NV NH 2023 2024
12/09/2023

487 Hướng dẫn NV NH 2023 2024

487 Hướng dẫn NV NH 2023 2024

Xem thêm
CV định hướng chuyên môn, Hướng dẫn nhiệm vụ năm học, CV 3239 Của sở.
11/09/2023

CV định hướng chuyên môn, Hướng dẫn nhiệm vụ năm học, CV 3239 Của sở.

CV định hướng chuyên môn, Hướng dẫn nhiệm vụ năm học, CV 3239 Của sở.

Xem thêm
Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kì thi viên chức Quận Nam Từ Liêm năm 2023 - QĐ 2721 , 2711
11/09/2023

Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kì thi viên chức Quận Nam Từ Liêm năm 2023 - QĐ 2721 , 2711

Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kì thi viên chức Quận Nam Từ Liêm năm 2023

Xem thêm
KH SSVN 2412 năm 2023
21/08/2023

KH SSVN 2412 năm 2023

https://mega.nz/file/zpsQWTIQ#--X5Iki-_UEUqRkV334gL5WikyPnCXT3wFU4Ht0xodM

Xem thêm
Quyết định về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập đối với kì tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND Quận nam từ liêm năm 2023
21/08/2023

Quyết định về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập đối với kì tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND Quận nam từ liêm năm 2023

Quyết định về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập đối với kì tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND Quận nam từ liêm năm 2023

Xem thêm
Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023
21/08/2023

Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023

Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023

Xem thêm
Thông báo thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Phương và phó hiệu trưởng các trường Quận Nam Từ Liêm
21/08/2023

Thông báo thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Phương và phó hiệu trưởng các trường Quận Nam Từ Liêm

Thông báo thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Phương và phó hiệu trưởng các trường Quận Nam Từ Liêm

Xem thêm
cong-van-4306-bgddt-ngcbqlgd-2023-bo-nhiem-cdnn-giao-vien-mam-non-pho-thong
21/08/2023

cong-van-4306-bgddt-ngcbqlgd-2023-bo-nhiem-cdnn-giao-vien-mam-non-pho-thong

cong-van-4306-bgddt-ngcbqlgd-2023-bo-nhiem-cdnn-giao-vien-mam-non-pho-thong

Xem thêm