BÀI VIẾT MỚI NHẤT

02/07/2023

KH triển khai thi hành Luật thực hiện ở cơ sở

KH triển khai thi hành Luật thực hiện ở cơ sở

Xem thêm
CV về việc THTTHC trên hệ thống TT giải quyết TTHCTP
02/07/2023

CV về việc THTTHC trên hệ thống TT giải quyết TTHCTP

CV về việc THTTHC trên hệ thống TT giải quyết TTHCTP

Xem thêm
tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi sáng kiến ATGTVN năm 2023
02/07/2023

tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi sáng kiến ATGTVN năm 2023

tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi sáng kiến ATGTVN năm 2023

Xem thêm
CV về việc hướng dẫn thăng hạng chức danh nghề nghiệp
02/07/2023

CV về việc hướng dẫn thăng hạng chức danh nghề nghiệp

CV về việc hướng dẫn thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Xem thêm
CV 1734 SNV
02/07/2023

CV 1734 SNV

CV 1734 SNV

Xem thêm
CV 326 về tháng hành động phòng chống ma túy
20/06/2023

CV 326 về tháng hành động phòng chống ma túy

CV 326 về tháng hành động phòng chống ma túy

Xem thêm
Quyết định 38 HĐTS
20/06/2023

Quyết định 38 HĐTS

Quyết định 38 HĐTS

Xem thêm
KH số 126 Quận Ủy
20/06/2023

KH số 126 Quận Ủy

KH số 126 Quận Ủy

Xem thêm
CV số 1718 ứng phó với thời tiết khắc nhiệt và đảm bảo an toàn khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ, chính khóa cho học sinh trên địa bàn thành phô
31/05/2023

CV số 1718 ứng phó với thời tiết khắc nhiệt và đảm bảo an toàn khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ, chính khóa cho học sinh trên địa bàn thành phô

CV số 1718 ứng phó với thời tiết khắc nhiệt và đảm bảo an toàn khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ, chính khóa cho học sinh trên địa bàn thành phô

Xem thêm
qdub-2572-2023_signed.pdf
12/05/2023

qdub-2572-2023_signed.pdf

qdub-2572-2023_signed.pdf

Xem thêm
Cv 1223 UBCQ
03/05/2023

Cv 1223 UBCQ

Cv 1223

Xem thêm
cong-van-1149-ubnd-kgvx-uy-ban-nhan-dan-tp-ha-noi.pdf
28/04/2023

cong-van-1149-ubnd-kgvx-uy-ban-nhan-dan-tp-ha-noi.pdf

cong-van-1149-ubnd-kgvx-uy-ban-nhan-dan-tp-ha-noi.pdf

Xem thêm
tăng cường tuyên truyền phòng ngừa ... PC tội phạm 30.4.pdf
28/04/2023

tăng cường tuyên truyền phòng ngừa ... PC tội phạm 30.4.pdf

tăng cường tuyên truyền phòng ngừa ... PC tội phạm 30.4.pdf

Xem thêm
Công văn của Bộ Y tế về tăng cường PCD COVID-19.pdf
17/04/2023

Công văn của Bộ Y tế về tăng cường PCD COVID-19.pdf

Công văn của Bộ Y tế về tăng cường PCD COVID-19.pdf

Xem thêm
CV 187 tăng cường VSATTP, tháng hành động vì ATTP.pdf
17/04/2023

CV 187 tăng cường VSATTP, tháng hành động vì ATTP.pdf

CV 187 tăng cường VSATTP, tháng hành động vì ATTP.pdf

Xem thêm
CV 188 triển khai KH PCDB, chủ động PC dịch sốt xuất huyết và Mác - bớc.pdf
17/04/2023

CV 188 triển khai KH PCDB, chủ động PC dịch sốt xuất huyết và Mác - bớc.pdf

CV 188 triển khai KH PCDB, chủ động PC dịch sốt xuất huyết và Mác - bớc.pdf

Xem thêm
KH số 157 thực hiện các hoạt động phát triển thể lực, tầm vóc.pdf
17/04/2023

KH số 157 thực hiện các hoạt động phát triển thể lực, tầm vóc.pdf

KH số 157 thực hiện các hoạt động phát triển thể lực, tầm vóc.pdf

Xem thêm
CV số 159 tham dự Cuộc thi Các vấn đề gia đình thời nay.pdf
17/04/2023

CV số 159 tham dự Cuộc thi Các vấn đề gia đình thời nay.pdf

CV số 159 tham dự Cuộc thi Các vấn đề gia đình thời nay.pdf

Xem thêm
CV số 156PGD&ĐT tăng cường phòng, chống bệnh cúm gia cầm lây sang người.pdf
17/04/2023

CV số 156PGD&ĐT tăng cường phòng, chống bệnh cúm gia cầm lây sang người.pdf

CV số 156PGD&ĐT tăng cường phòng, chống bệnh cúm gia cầm lây sang người.pdf

Xem thêm
Kh tuyên truyền quy tắc ứng xử
11/04/2023

Kh tuyên truyền quy tắc ứng xử

Kh tuyên truyền quy tắc ứng xử

Xem thêm