Trường THCS Xuân Phương hưởng ứng tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới năm 2022

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, cùng với ý thức sâu sắc về biển và hải đảo Việt Nam, trường THCS Xuân Phương đã tổ chức buổi tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022.

Trường THCS Xuân Phương hưởng ứng tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới năm 2022

          Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, cùng với ý thức sâu sắc về biển và hải đảo Việt Nam, trường THCS Xuân Phương đã tổ chức buổi tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022.

          Buổi tuyên truyền đã giúp các cán bộ, nhân viên hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, pháp luật quốc tế về biển đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên môi trường biển đảo, …Không chỉ vậy, nhà trường còn khuyến khích các cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải đúng nơi quy định, không xả rác thải ra môi trường, …

          Hi vọng rằng, với sự chung tay của các cấp, các ngành nói chung và nhà trường nói riêng, mỗi chúng ta hãy là một công dân gương mẫu trong việc giữ gìn chủ quyền và bảo vệ biển đảo quê hương, góp phần xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, tươi đẹp hơn.

 Sau đây là một số hình ảnh của buổi tuyên truyền: