Thông tin liên hệ với nhà trường

Để tiếp nhận và xử lý kịp thời những thông tin phản ánh từ cơ quan, tổ chức, và các bậc PHHS, Trường THCS Xuân Phương thông báo sdt đường dây nóng của nhà trường.