THCS Xuân Phương - Bài thi sáng tạo video bài thể dục trong đoàn viên, CNVCLĐ quận Nam Từ Liêm năm 2021

THCS Xuân Phương - Bài thi sáng tạo video bài thể dục trong đoàn viên, CNVCLĐ quận Nam Từ Liêm năm 2021