Tập huấn truyền thông về dinh dưỡng hợp lý cho lứa tuổi học đường; Truyền thông về phòng, chống bệnh không lây nhiễm trong trường học.

Thực hiện kế hoạch số 4076/SGDĐT- CTTT- KHCN ngày 02/11/2023.

Hôm nay, trường THCS Xuân Phương tập huấn truyền thông về dinh dưỡng hợp lý cho lứa tuổi học đường; Truyền thông về phòng, chống bệnh không lây nhiễm trong trường học.

Với những kiến thức thực tế được chia sẻ từ các chuyên gia của Sở Y tế Hà Nội, các thầy cô và các bậc phụ huynh đã có thêm những kiến thức bổ ích áp dụng vào cuộc sống hằng ngày vì một tương lai " Trẻ em hôm nay- Thế giới ngày mai"