HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021-2022

Chiều ngày 11/10/2021, trường THCS Xuân Phương long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2021-2022 với sự tham gia của BGH, đại diện Hội cha mẹ học sinh cùng toàn thể giáo viên, nhân viên của nhà trường.

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021-2022

Chiều ngày 11/10/2021, trường THCS Xuân Phương long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2021-2022 với sự tham gia của BGH, đại diện Hội cha mẹ học sinh cùng toàn thể giáo viên, nhân viên của nhà trường.

 

Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Xuân Phương năm học 2021-2022 được tổ chức nhằm phát huy tính dân chủ của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, đưa ra quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng giáo dục, thực hiện tốt nền nếp, kỷ cương của nhà trường, cải tiến phương pháp dạy và học, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. Hội nghị là cơ hội tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

Trong năm học 2020 – 2021, Trường THCS Xuân Phương đã đoàn kết, tập trung trí tuệ, sự nhiệt tình, tâm huyết vượt qua khó khăn vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện nhiệm vụ giảng dạy.

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB,CC,VC năm học 2020-2021, đánh giá tổng kết việc thực hiện Qui chế dân chủ trong đơn vị, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, báo cáo thu chi… năm học 2020 – 2021, Dự thảo Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ… năm học 2021 - 2022.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến hoàn thiện các dự thảo; đề xuất giải pháp nhằm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trẻ, đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng học sinh thi vào 10, nâng các chất lượng dạy học trực tuyến, đổi mới giờ chào cờ, hoạt động trải nghiệm, động viên khuyến khích các đồng chí đoàn viên giáo viên nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể… nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, viên chức nhà trường, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 trong điều kiện vừa dạy học vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19

 

Sau buổi làm việc tích cực, khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm học 2021-2022 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

 

Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Xuân Phương năm học 2021- 2022 đã thành công tốt đẹp. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ giáo viên nhà trường càng hiểu rõ trách nhiệm nặng nề, nhưng với tâm huyết, lòng nhiệt tình, năng lực lãnh đạo của BGH nhà trường cùng tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm nỗ lực của mỗi cán bộ giáo viên, trường THCS Xuân Phương vững tin sẽ có một năm học mới gặt hái được nhiều thành công.