CV 763 triển khai công tác PC rét và dịch bệnh mùa Đông Xuân

CV 763 triển khai công tác PC rét và dịch bệnh mùa Đông Xuân

CV 763 triển khai công tác PC rét và dịch bệnh mùa Đông Xuân

https://mega.nz/file/Lhlm3STB#nCFPgNb-_70KqhNHafcIxFLgoHjWxCURUuGSK3mfCww