Liên hệ với chúng tôi


Số điện thoại liên hệ của nhà trường: 024.6666.6015
Số điện thoại cô Thu - Hiệu trưởng: 0972.324.586
Số điện thoại cô Năm - Hiệu phó: 0986.926.968


Phụ huynh đóng tiền học cho các con qua tài khoản ngân hàng với thông tin như sau:

Ngân Hàng Techcombank, chi nhánh Đông Đô, PGD Nguyễn Cơ Thạch
Tên TK Ngân Hàng: Trường THCS Xuân Phương
Số TK: 19034633020011

Nội dung chuyển khoản: Tên lớp + Họ tên học sinh + Ngày tháng năm sinh(nếu lớp có nhiều bạn trùng tên)